Giảm giá!

KHẨU TRANG ZOZO

$5.00 $4.50

  • Bacterial Filtraction Efficiency > 95%
  • 4 Filter Layers
  • Disposable
  • With ear-loop
  • 50 pcs/box

Thông tin chi tiết

  • Bacterial Filtraction Efficiency > 95%
  • 4 Filter Layers
  • Disposable
  • With ear-loop
  • 50 pcs/box

Đăng ký

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN CÁC THÔNG TIN VÀ CÁCH NGĂN NGỪA MỚI NHẤT VỀ DỊCH BỆNH COVID-19